Şizofreni Nasıl Teşhis Edilir?

Şizofreni tanısı hem davranışsal belirtilere (dışlama) neden olabilecek diğer tıbbi bozuklukların ekarte edilmesi hem de hastalığın karakteristik semptomlarının varlığının gözlemlenmesi ile konulur. Doktor, iş yerinde veya günlük aktivitelerde en az altı ay boyunca sanrılar, halüsinasyonlar, düzensiz konuşma, davranış veya olumsuz semptomların varlığını arayacaktır.

Doktor hastanın durumunun tam bir resmini oluşturmak için fizik muayene, psikolojik değerlendirme, kan laboratuar testi ve görüntüleme taramalarını kullanabilir.

Şizofreninin Devam Ettiğini Anlama

Ruh sağlığı taraması ve değerlendirmesi, şizofrenide tanı sürecinin önemli bir parçasıdır. Bipolar bozukluk, şizoaffektif bozukluk, anksiyete bozukluğu, şiddetli depresyon ve madde bağımlılığı gibi diğer birçok akıl hastalığı şizofreni belirtilerini taklit edebilir. Bir doktor bu diğer koşulları ekarte etmek için bir değerlendirme yapar.

Şizofreni Tedavisi - İlaçlar

Antipsikotik ilaçlar, şizofreni hastalarının çoğu için birinci basamak tedavidir. Şizofreni ile ilişkili semptomları azaltmak veya kontrol altına almak için ilaçlar sıklıkla diğer ilaç tipleri ile birlikte kullanılır. Bazı antipsikotik ilaçlar şunlardır:
 • olanzapin (Zyprexa)
 • risperidon (Risperdal)
 • ketiapin (Seroquel)
 • ziprasidon (Geodon)
 • aripiprazol (Abilify)
 • paliperidon (Invega)

Şizofreni Tedavisi - İlaçlar (Devam Ettiğinde)

Şizofreni hastalarında duygudurum dalgalanmaları ve depresyon sık görülür. Antipsikotiklere ek olarak, başka tür ilaçlar da kullanılır.

Mood stabilizatörleri şunları içerir:

 • lityum (Lithobid)
 • divalproex (Depakote)
 • karbamazepin (Tegretol)
 • lamotrigine (Lamictal)


Antidepresanlar şunları içerir:
 • fluoksetin (Prozak)
 • sertralin (Zoloft)
 • paroksetin (Paxil)
 • sitalopram (Celexa)
 • essitalopram (Lexapro)
 • venlafaksin (Effexor)
 • desvenlafaksin (Pristiq)
 • duloxetin (Cymbalta)
 • bupropion (Wellbutrin)

Şizofreni Tedavisi - Psikososyal Müdahaleler

Aile psiko eğitimi: Şizofreni tedavisine psikososyal müdahalelerin dahil edilmesi önemlidir. Hastaları desteklemek için aile üyelerinin dahil edilmesi, psikotik atakların nüks oranını azaltır ve kişinin sonuçlarını iyileştirir. Herkes şizofreni ile ilgilenen sevdiklerini nasıl destekleyeceğini bilirse aile ilişkileri gelişir.

Şizofreni Tedavisi - Psikososyal Müdahaleler (Devam Ediyorsa)

Girişken topluluk tedavisi (ACT): Başka bir psikososyal müdahale şekli, hasta dışı destek gruplarının kullanımını içerir. Psikiyatristler, hemşireler, vaka yöneticileri ve diğer danışmanlar dahil olmak üzere destek ekipleri, hastaneye yatma ihtiyacını veya zihinsel durumlarındaki düşüşü azaltmak için düzenli olarak şizofreni hastasıyla buluşur.

Madde bağımlılığı tedavisi:
 Şizofreni hastalarının çoğunda (% 50'ye kadar) madde bağımlılığı sorunları da vardır. Bu madde kötüye kullanımı sorunları şizofreninin davranışsal belirtilerini daha da kötüleştirmekte ve daha iyi sonuçlar için ele alınması gerekmektedir.

Sosyal beceri eğitimi: Şizofreni hastalarının, sosyal durumlarda nasıl uygun şekilde etkileşime gireceklerini yeniden öğrenmeleri gerekebilir. Bu tür bir psikososyal müdahale, gerçek hayattaki provaları veya rol oynamayı içerir; bu sayede ortaya çıktığında hazırlanır. Bu tür bir eğitim uyuşturucu kullanımını azaltabilir ve ilişkileri geliştirebilir.

Desteklenen istihdam:
 Şizofreni hastalarının çoğu, durumları nedeniyle iş gücüne girmekte veya tekrar girmekte zorlanmaktadır. Bu tür psikososyal müdahale, şizofreni hastalarının öz geçmişlerini inşa etmelerine, iş görüşmeleri yapmalarına ve hatta zihinsel hastalıkları olan insanları işe almak isteyen işverenlerle bağlantı kurmalarına yardımcı olmaktadır.

Bilişsel davranışçı terapi (CBT): Bu müdahale türü şizofreni hastalarının yıkıcı veya yıkıcı düşünce kalıplarını değiştirmelerine ve daha iyi işlev görmelerine yardımcı olabilir. Hastaların halüsinasyonları veya "sesleri" belirlemek için düşüncelerinin gerçekliğini “test etmelerine” ve onları görmezden gelmelerine yardımcı olabilir. Bu terapi türü aktif olarak psikotik hastalarda işe yaramayabilir, ancak ilacın hafifletmediği kalıntı belirtileri olan başkalarına yardımcı olabilir.

Kilo yönetimi: Birçok anti-psikotik ve psikiyatrik ilaç yan etki olarak kilo alımına neden olur. Sağlıklı bir kiloyu korumak, dengeli bir diyet yapmak ve düzenli olarak egzersiz yapmak diğer tıbbi sorunları önlemeye veya hafifletmeye yardımcı olur.

Şizofrenide Prognoz Nedir?

Prognoz şizofreni hastalarının almış olduğu destek ve tedaviye göre değişkenlik gösterebilir. Şizofreni hastalarının çoğu iyi işlev görmekte ve normal yaşam sürmektedir. Bununla birlikte, şizofreni hastaları daha yüksek bir ölüm oranına ve madde bağımlılığının görülme sıklığına sahiptir. İlaçlar düzenli olarak alındığında ve aile destekleyici olduğunda, hastalar daha iyi sonuçlar alabilir.

Bir Yorum Bırak

Daha yeni Daha eski